7 av 10 maler huset selv, eller på dugnad med hjelp fra familie og venner.

7 av 10 maler huset selv, eller på dugnad med hjelp fra familie og venner.

Hvilken maling fra Jotun gir deg flest dugnadsfrie sommere?